Turistekonomiska effekter

Turistekonomiska effekter

Arenabolaget har precis summerat ett framgångsrikt år med internationella kongresser och stora publika evenemang. Under 2012 presenterade bolaget publikdragare som Judas Priest, Lars Winnerbäck och Peter Jöback och flera stora internationella kongresser.

HUI Research AB har genomfört beräkningar av de turistekonomiska intäkterna i samband med Arenabolagets publika evenemang och möten i Linköping under 2012. Inte mindre än 100 miljoner kronor har enligt beräkningarna genererats till näringslivet under 2012. Siffran motsvarar värdet på turisternas konsumtion i samband med att de bevistat en konferens eller ett evenemang.

Sedan 2008 har HUI årligen genomfört beräkningar på den turistekonomiska konsumtionen genererad av Arenabolagets verksamhet. Totalt har Arenabolagets arrangemang gett 470 miljoner kronor under de fyra senaste åren, vilket är en mycket imponerande siffra.

De publika evenemangen stod för 45 miljoner av de turistekonomiska intäkterna medan konferenser och kongresser genererade 55 miljoner under det gångna året.

HUI 2012

Läs mer om HUI Research AB