Serviceavgift

Serviceavgift

För att täcka kostnaderna för vårt biljett- och försäljningsnät tar vi ut en serviceavgift. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas inte denna serviceavgift. På baksidan av din biljett finns all information.

Serviceavgift ingår - innebär att den serviceavgift Arenabolaget tillämpar ingår i priset - dock kan avvikelser i serviceavgiften göra att biljettpriset kan variera om du bokar eller löser ut din biljett genom andra ombud.

Serviceavgift tillkommer - innebär att serviceavgift tillkommer på det angivna biljettpriset. Denna avgift kan variera mellan ombuden.

Välkommen att boka dina biljetter till någon av våra konserter  och evenemang i Linköping.